Điện thoại Samsung Galaxy S9 sẽ có tính năng quét thông minh?