Dàn quất lộc bình khổng lồ, cao gấp đôi đầu người chờ chưng Tết