HBC hồi sinh sau chuỗi ngày “bầm dập” vì tin đồn liên quan đến Khải Silk