Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Trong gần 30 năm gắn bó và đồng hành có sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, Agribank không chỉ khẳng định địa điểm của mình trên phân khúc tài chính nông nghiệp, nông thôn mà còn định vị trong tâm trí và sự tin tưởng của công chúng và bạn thương hiệu của 1 ngân hàng đi đầu trong phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại.

Với mục tiêu phong phú hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng một vài kênh bán điện tử và bổ sung một vài sản phẩm mới trên nền móng công nghệ tài liệu hiện đại, Agribank đang từng bước đạt được thành công trong việc tối ưu hóa một vài sản phẩm và dịch vụ cung cấp và có đến càng ngày càng nhiều một vài sản phẩm dịch vụ ngân hàng linh hoạt cho bạn.

Hệ thống công nghệ hiện đại tạo tiền đề để phát triển dịch vụ

Đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai một vài sản phẩm dịch vụ tiện ích trên nền móng công nghệ tài liệu hiện đại, trong thời gia qua, bám sát định hướng của Agribank, Trung tâm Công nghệ Thông tin Agribank đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, hoạt động một vài hệ thống công nghệ tài liệu làm việc ổn định, an toàn, thông suốt, cung cấp nhu cầu của chi nhánh, đồng thời hỗ trợ một vài chi nhánh trong toàn hệ thống về kỹ thuật, chắc chắn hiệu quả, mau chóng, xử lý dứt điểm một vài vướng mắc, lỗi phát sinh.

da dang hoa san pham dich vu tren nen tang cong nghe hien dai hinh anh 1

Agribank có đến càng ngày càng nhiều một vài sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, linh hoạt cho bạn.

Hệ thống công nghệ tài liệu của Agribank đã góp phần nâng cao năng suất lao động, góp phần tạo hiệu quả trong xử lý công việc, giảm kinh phí hoạt động, giảm chi phí chuyển nhượng bằng việc tự động hóa xử lý chuyển nhượng (65% số lượng chuyển nhượng đã được tự động hóa), cung cấp được việc tăng trưởng mạnh số lượng bạn, chuyển nhượng của Agribank trong thời gian gần đấy.

Năm 2016, Agribank đã hoàn thành việc dự kiến và ứng dụng triển khai một vài biện pháp thuộc Đề án chiến lược phát triển công nghệ tài liệu GĐ 2016 – 2020, làm nền móng phát triển hệ thống công nghệ tài liệu, sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Agribank trong các năm tới. Với vai trò đầu mối thường trực triển khai Đề án, Trung tâm Công nghệ tài liệu là đơn vị chủ động, tích cực phối hợp có một vài đơn vị có liên quan ứng dụng phong phú hóa sản phẩm dịch vụ, bổ sung thêm một vài sản phẩm mới, kênh bán điện tử trên nền công nghệ tài liệu cho bạn, để mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ; đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiếp cận trực tiếp bạn bằng nhiều kênh bán khác nhau, giúp tăng trưởng nhanh số lượng bạn, số sản phẩm dịch vụ 1 bạn sử dụng.

Ngoài ra, Agribank cũng đã đi vào hoạt động một vài hệ thống an ninh tài liệu, một vài quy trình về công nghệ tài liệu để nâng cao khả năng an toàn của hệ thống, nhằm chắc chắn an toàn tài sản cho ngân hàng và bạn, tạo niềm tin cho bạn sử dụng sản phẩm dịch vụ. Với việc thi công kế hoạch chi tiết, ưu tiên tập trung nguồn lực, rà soát, ứng dụng nhiều biện pháp để đẩy nhanh công đoạn thực hiện một vài dự án công nghệ tài liệu, đến nay, nhiều dự án công nghệ tài liệu quan trọng của Agribank đã được triển khai và cung cấp kịp thời các nhu cầu cần thiết của hệ thống Agribank, đã chấm dứt được việc gia hạn thời gian thực hiện một vài dự án.

Nâng cao tranh giành bằng chất lượng dịch vụ trên nền móng công nghệ hiện đại

Năm 2017, Agribank hướng tới mục tiêu phong phú hóa sản phẩm dịch vụ để mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện nay, Agribank đang chú trọng đẩy mạnh tìm hiểu phát triển một vài sản phẩm dịch vụ mới trên nền móng công nghệ, có khả năng phát triển nhanh để cung cấp cho bạn. Cụ thể là đẩy nhanh việc triển khai dự án E-Banking để thi công nền móng dịch vụ đa kênh hoàn chỉnh, giúp bạn có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng qua nhiều kênh khác nhau, độc đáo là Internet Banking và Mobile Banking. Triển khai giao diện mới và một vài tính năng mới trên Internet Banking như chuyển khoản, chuyển tiền tiết kiệm điện tử, theo dõi tài liệu tín dụng và thu thuế qua Ibanking cho bạn cá nhân. Nghiên cứu và phát triển một vài ứng dụng mobile phục vụ nội bộ ngân hàng và cung cấp cho bạn… Đặc biệt, Agribank cũng sẽ đẩy mạnh việc phát triển một vài sản phẩm về chi trả để tận dụng ưu thế của Agribank về mạng lưới và số lượng bạn.

da dang hoa san pham dich vu tren nen tang cong nghe hien dai hinh anh 2

Các ứng dụng sản phẩm dịch vụ hiện đại của Agribank đang càng ngày càng lôi kéo sự quan tâm và tham dự của đông đảo bạn (Ảnh: Minh Đăng – TSC)

Với việc đẩy nhanh công đoạn triển khai dự án E-Banking, Agribank đang thực hiện việc hoàn thành trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt danh mục dự án, tổ chức chọn lọc nhà thầu; nâng cấp, mở rộng một vài dịch vụ của một vài hệ thống bao gồm Internet Banking, Nhóm dịch vụ kiều hối; Thanh toán biên mậu; Thanh toán hóa đơn; Thu ngân sách nhà nước; Thanh toán song phương có Kho bạc Nhà nước, Thanh toán song phương có một vài ngân hàng, Thanh toán liên ngân hàng và Hệ thống giám sát ngân quỹ. Đối có Hệ thống IPCAS – MIS, Agribank tiếp tục thi công và triển khai một vài biện pháp nghiệp vụ, đã đi vào hoạt động, nâng cấp hệ thống, bổ sung một vài tính năng mới của hệ thống IPCAS, hệ thống MIS cung cấp một vài đề nghị của Agribank và Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Agribank cũng tập trung đã đi vào hoạt động, nâng cấp hạ tầng một vài Trung tâm dữ liệu, mạng truyền thông; nâng cao hiệu năng làm việc của hệ thống công nghệ tài liệu, tối ưu hóa năng lực xử lý của một vài hệ thống, bảo trì, quản lý hoạt động tốt một vài hệ thống, chắc chắn chuyển nhượng ổn định, thông suốt, cung cấp đề nghị làm việc kinh doanh, hỗ trợ triển khai chiến lược phát triển công nghệ tài liệu GĐ 2016 – 2020. Đáp ứng đề nghị Thông tư 31/2015/TT-NHNN của NHNN ngày 28.12.2015 quy định về chắc chắn an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ tài liệu trong làm việc ngân hàng, Agribank cực kỳ chú trọng việc chắc chắn làm việc an toàn, bảo mật của toàn bộ một vài hệ thống công nghệ tài liệu; thi công và triển khai một vài biện pháp an ninh bảo mật cho một vài cấu phần hệ thống công nghệ tài liệu; thi công, cập nhật, bổ sung một vài quy trình về công nghệ tài liệu, đã đi vào hoạt động chính sách bán hàng, quy định về an toàn tài liệu, nâng cao khả năng an toàn của hệ thống.

Trên nền móng công nghệ tài liệu vững mạnh và hiện đại, Agribank tiếp tục đặt ra các mục tiêu lớn cho tương lai có trọng tâm là việc mở rộng một vài kênh bán điện tử, tối ưu hóa một vài sản phẩm dịch vụ, tạo sự tiện dụng, mọi khi, mọi nơi cho bạn sử dụng, nhất là trong xu thế hội nhập GĐ này có nhiều biện pháp như Ngân hàng đa kênh có phân hệ E-Banking được triển khai hỗ trợ hotline và một vài thiết bị di động thông minh, cung cấp đề nghị phát triển một vài kênh bán mới, độc đáo là một vài kênh qua Internet và hướng tới kết nối thương mại điện tử.

Bên cạnh đấy là 1 loạt một vài biện pháp công nghệ tài liệu hiện đại góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ như: biện pháp Kho dữ liệu công ty và công cụ đánh giá thông minh phục vụ đánh giá bạn, sản phẩm và lợi nhuận; biện pháp Quản lý quan hệ bạn hỗ trợ một vài dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân hàng bán buôn; biện pháp Quản lý sự kiện và bảo mật tài liệu nhằm lấp đầy một vài lỗ hổng bảo mật, quản lý liền mạch của toàn bộ làm việc bảo mật trên toàn bộ một vài thiết bị, máy chủ, mạng và một vài cấu phần công nghệ khác; biện pháp Tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ tài liệu cung cấp đề nghị xử lý, tăng trưởng chuyển nhượng, chắc chắn an toàn của hệ thống trong GĐ tới; biện pháp Cơ cấu tổ chức công nghệ tài liệu hướng dịch vụ giúp cải thiện năng lực quản trị công nghệ tài liệu; biện pháp Ngân hàng bán buôn cung cấp một vài tính năng hiện đại phục vụ đối tượng bạn công ty nhằm tạo ra năng lực tranh giành của Agribank trong mảng bạn công ty,…

Trong chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ của mình, Agribank luôn đề cao tính năng ưu đãi và tiện ích cho bạn, giúp bạn tiện dụng và tiện dụng hơn trong việc thực hiện một vài nhu cầu, qua đấy góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Với việc khẳng định các bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ, trên cơ sở không ngừng cải tiến, nâng cao hệ thống công nghệ tài liệu hiện đại, hiện đại bắt kịp có xu thế chung của địa cầu, Agribank không ngừng tăng thêm danh tiếng và khẳng định thương hiệu ngân hàng thương mại danh tiếng trên phân khúc Việt Nam.

Năm 2016 là năm đầu Agribank triển khai Đề án chiến lược kinh doanh GĐ 2016 – 2020 và Đề án chiến lược phát triển SPDV GĐ 2016 – 2020. Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, năm 2016, tất cả các dịch vụ của Agribank đều tăng trưởng so có năm 2015. Trong đó nhóm dịch vụ E-banking, ủy thác đại lý, Thẻ, dịch vụ khác đạt mức tăng trưởng tích cực trên 20%, nhóm chi trả trong nước đạt mức tăng trưởng khả quan so có một vài năm trước. Tính đến 31.7.2017, làm việc thu dịch vụ của Agribank đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 27% so cộng kỳ năm 2016, đạt 56,7% kế hoạch năm 2017. Một số nhóm dịch vụ tăng trưởng khá như dịch vụ E-banking tăng 42% và dịch vụ thẻ tăng 32%…

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đấy để so sánh toàn bộ giá của một vài căn hộ bình thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339