Cục trưởng An toàn thực phẩm nói gì về vụ mỹ phẩm 11 tỷ nghi giả?