Cổ phiếu VinaCafé Biên Hòa thành “á quân” về giá trên sàn chứng khoán