Có gì trong “khách sạn tổ kén” cho dân văn phòng ngủ trưa ở Trung Quốc?