“Chìa khóa” tạo nên giá trị của khu đô thị Vạn Phúc