Chẳng cần mời gọi, Safira vẫn rất hấp dẫn khách hàng