CEO Viettel: “Trước học rồi mới làm, giờ làm rồi mới học”