“Căn nhà ngập nắng” ở Bình Dương xuất hiện ấn tượng trên báo Mỹ