Buốt thấu, cả nghìn cá chép đỏ vẫn được ngâm đá lạnh để… khỏe hơn