BRG Coastal City đón đầu tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn