Bộ Tài chính: Đề xuất dự kiến thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm?

Bộ Tài chính đề xuất giảm số bậc thuế chỉ còn 5 bậc, quy định khoảng 1 vàih rộng ở 1 vài bậc thấp, chuẩn bị thuế lương bổng cá nhân sẽ giảm có nhiều đối tượng.

bo tai chinh: de xuat du kien thue thu nhap ca nhan se giam? hinh anh 1

Bộ Tài chính vừa đưa ra báo cáo định hướng chính sách bán hàng sửa đổi, bổ sung Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Thuế Thu nhập công ty (TNDN), Thuế Tiêu thụ đặc thù (TTĐB) và Thuế Tài nguyên.

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa biểu thuế lũy tiến từng phần đối có cá nhân có lương bổng từ tiền lương bổng tiền công nhằm thích hợp có thực ở, dễ làm, dễ tính toán, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Biểu thuế chỉ còn 5 bậc

Theo quy định hiện hành của Luật Thuế TNCN, biểu thuế lũy tiến gồm 7 bậc có mức thuế suất từ 5% đến 35%. Trong đó, đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%; 5-10 triệu đồng, thuế suất 10%; 10-18 triệu đồng, thuế suất 15%; 18-32 triệu đồng, thuế suất 20%; 32-52 triệu đồng; thuế suất 25%; 52-80 triệu đồng, thuế suất 30%; trên 80 triệu đồng, thuế suất 35%.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, qua thực ở có nhiều ý kiến cho rằng biểu thuế trên không hợp lý dẫn đến nhiều vướng mắc như quá nhiều bậc thang, giãn 1 vàih giữa 1 vài bậc thấp quá hẹp dẫn đến nhảy bậc thuế khi tổng hợp lương bổng vào cuối năm, làm tăng số thuế phải nộp. Số lượng quyết toán thuế tăng 1 1 vàih không cần thiết trong khi số thuế phải nộp không nhiều.

Thu nhập tính thuế ở từng bậc theo số lẻ dẫn đến khó nhớ, người nộp thuế gặp khó trong việc xác định số thuể phải nộp.

Từ đó, Bộ Tài chính đề xuất nên giảm số bậc thuế chỉ còn 5 bậc, quy định khoảng 1 vàih rộng ở 1 vài bậc thấp. Điều chỉnh lương bổng tính thuế ở tầng bậc theo số làm tròn chẵn. Cụ thể, đến 10 triệu đồng, thuế suất 5%; trên 10-30 triệu đồng, thuế suất 10%; trên 30-50 triệu đồng, thuế suất 20%; trên 50-80 triệu đồng, thuế suất 28%; trên 80 triệu đồng, thuế suất 35%.

Như vậy, có việc sửa biểu thuế này có thể thấy, đa số 1 vài cá nhân sẽ được giảm số thuể phải nộp so có giai đoạn này nhờ khoảng 1 vàih giãn 1 vàih giữa 1 vài bậc lương bổng đã được nới rộng và thuế suất ở 1 vài bậc thuế được điều chỉnh xuống thấp hơn.

Đề xuất bỏ quyết toán thuế

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án xử lý đối có quy định quyết toán thuế TNCN.

Phương án 1: Bỏ quyết toán thuế, cá nhân có lương bổng từ tiền lương bổng, tiền công tính thuế TNCN hàng tháng theo biểu thuế lũy tiến, cuối năm tổ chức chi trả có trách nhiệm tính lại theo lương bổng bình quân 12 tháng để xác định cá nhân phải nộp thuế thêm hoặc nộp thừa và tự bù trừ cho cá nhân. Phương án này không ảnh hưởng đến ích lợi của cá nhân nộp thuế.

Theo phương án này, đối có cá nhân có kí hợp đồng lao động ở nhiều nơi thì tính thuế TNCN hàng tháng theo biểu lũy tiến ở từng nơi và cuối năm không phải gộp chung để tính lại. Cá nhân chỉ được tính giảm trừ gia cảnh ở 1 nơi có tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Cá nhân tự xác định nơi tính giảm trừ gia cảnh duy nhất trong năm và không được điều chỉnh lại trong năm nếu không 1 vàih tân nơi làm việc.

Đối có lương bổng vãng lai (không kí hợp đồng lao động) thì khấu trừ có theo thuế suất 10% đối có lương bổng từ 5 triệu đồng trở lên từng lần chi trả, không được tính giảm trừ gia cảnh, kể cả lương bổng vãng lai từ nhiều nguồn.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, phương án 1 có nhược điểm là không thích hợp có thông lệ quốc tế là thuế TNCN phải được tính trên tổng lương bổng trong năm từ toàn bộ 1 vài nguồn và chỉ ứng dụng 1 biểu lũy tiến. Ngoài ra, có tiêu chuẩn tính thuế trên sẽ không thu thuế được từ cá nhân nước ngoài cư trú ở Việt Nam theo 1 vài Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Phương án 2: Giữ nguyên quy định quyết toán thuế để thích hợp có thông lệ quốc tế nhưng bổ sung quy định ngưỡng tiền thuế dưới 300.000 đồng thì không xử lý hoàn thuế hoặc phải nộp thêm. Bộ Tài chính phân tách, phương án này sẽ dẫn đến hiện trạng hoàn thuế, nộp thêm thuế, xử phạt do không quyết toán thuế đúng hạn, quá tải ở thời điểm quyết toán.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đó để so sánh toàn bộ giá của 1 vài căn hộ bình thạnh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *