TPHCM: Kiến nghị Trung ương sớm giao vốn cho các dự án ODA