Bình Định: Nhà khách Thành ủy “nhường đất” cho khách sạn 5 sao