Biệt thự quá lớn khiến chủ nhà “méo mặt” vì bán mãi không ai mua