Bị phản ứng đề xuất tăng thuế VAT, Bộ Tài chính xin giảm phí cho DN