Bất ngờ: DN của “bà chủ” lô mỹ phẩm từng đọat nhiều giải thưởng?