“an cư xanh” tại dự án căn hộ cao cấp Thảo Điền Green Towers Đầu tư Bất động sản SIC