Agribank thuộc Top 20 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam