Agribank thuộc Top 20 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Tổng cục Thuế vừa mở bán danh sách 1.000 công ty nộp thuế lớn nhất năm 2016. Trong số đây, Agribank thuộc Top 20 của danh sách này.

Tổng cục Thuế cho biết, tiêu chí chọn lọc đây là công ty làm việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có lương chịu thuế theo Luật thuế Thu nhập công ty. Mức nộp thuế trong năm 2016 là tổng tiền thuế lương công ty thực nộp trong năm 2016. Trường hợp công ty có chi nhánh thì bao gồm cả tiền thuế TNDN ở trụ sở chính và chi nhánh.

agribank thuoc top 20 doanh nghiep nop thue lon nhat viet nam hinh anh 1

Năm 2016, Agribank duy trì tăng trưởng hợp lý, bám sát và đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra, làm việc kinh doanh tăng trưởng, ổn định, hiệu quả. Những kết quả đạt được trong năm 2016 của Agribank đã được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận, những tổ chức quốc tế, Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng những giải thưởng: Ngân hàng tốt nhất trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn Đông Nam Á, Ngân hàng thực hiện tốt nhất an sinh xã hội Đông Nam Á và Ngân hàng lớn nhất về hệ thống và dịch vụ ATM.

Tạp chí The Asian Banker trao tặng giải thưởng Ngân hàng có “Dịch vụ tài chính vi mô tốt nhất Việt Nam”; 02 giải thưởng sao Khuê 2016, Ngân hàng đứng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam theo Bảng xếp hạng VNR 500 năm 2016, những giải thưởng danh tiếng quốc tế về chất lượng chi trả quốc tế…

Trong Chiến lược kinh doanh 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030, Agribank đặt mục tiêu phát triển ổn định, bền vững theo hướng Ngân hàng thương mại tân tiến, sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ, đã đi vào hoạt động hoàn hảo mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, làm việc kinh doanh hiệu quả, tiếp tục khẳng định vị thế, danh tiếng của NHTM chủ lực trong đầu tư tín dụng, SPDV phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào thành công quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp và nâng cao sức tranh đua của nền kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Đến 31.10.2017, tổng tài sản của Agribank đạt trên 01 triệu tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt 988.041 tỷ đồng, tổng dư nợ 821.492 tỷ đồng, trong đây cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 73%/tổng dư nợ, chiếm trên 51% thị phần tín dụng đầu tư “Tam nông” của toàn ngành Ngân hàng.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339