TP.HCM : Chấn chỉnh giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người nước ngoài