Tổng cục Thuế “quên” thanh lý 12 xe ô tô công gần một năm

Kết luận buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai có một vài cơ quan của bộ này mới đấy cho biết, bên cạnh các kết quả đạt được, một vài đơn vị thuộc Bộ còn tồn ở, hạn chế, độc đáo việc Tổng cục Thuế chưa đã đi vào hoạt động thanh lý 12/151 xe xe hơi phục vụ chung theo chỉ đạo của Bộ Tài chính năm 2016.

tong cuc thue "quen" thanh ly 12 xe o to cong gan mot nam hinh anh 1

Cụ thể, ở Công văn số 1132/BTC-KHTC ngày 30.11.2016 và Công văn số 883/KHTC-QLTS ngày 19.12.2016 Bộ Tài chính đã phê duyệt chỉ đạo Tổng cục Thuế thanh lý 12/151 xe xe hơi phục vụ công tác chung.

Tuy nhiên, ở buổi làm việc của Thứ trưởng Mai có một vài cơ quan của bộ về một vài nhiệm vụ của một vài đơn vị thuộc bộ này trong 9 tháng qua, theo báo cáo việc quyết toán ngân sách năm 2016 của Bộ, 12 chiếc xe trên vẫn chưa được đã đi vào hoạt động thanh lý, nộp ngân sách, quyết toán.

Bộ Tài chính chỉ đạo: Các đơn vị, hệ thống thuộc bộ khẩn trương tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ một vài nội dung kết luận, kiến nghị của bộ về công tác quyết toán ngân sách năm 2016, chắc chắn đã đi vào hoạt động xử lý trước ngày 15.11.2017 đối có các nội dung còn tồn ở, thiếu sót để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ truy trách nhiệm người đứng đầu ngành khi không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ. “Đối có một vài cán bộ không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ công tác quản lý tài chính nội ngành, ngoài việc tham khảo, phân tích thành tích thi đua, khen thưởng cần tham khảo, phân tích trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao”, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính viết.

Cũng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế được đề nghị xử lý dứt điểm số chi phí đã tạm ứng chi thực hiện chính sách bán hàng tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước theo đề nghị của lãnh đạo Bộ. Tổng cục có trách nhiệm rà soát xử lý chênh lệch giữa số dư tạm ứng cuối năm 2016 ở Kho bạc Nhà nước có số dư tạm ứng theo báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 của đơn vị.

Đặc biệt, đơn vị này phải khẩn trương đã đi vào hoạt động thanh lý 12 xe xe hơi phục vụ công tác chung theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Ngoài các hạn chế của Tổng cục Thuế được nêu trên, Bộ Tài chính còn chỉ đạo vô số vấn đề nóng ở một vài cơ quan, đơn vị ở Bộ liên quan đến quản lý tài sản Nhà nước được giao.

Cụ thể, một vài đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo về quản lý xe công ở đơn vị, không được sử dụng xe công trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền chọn lọc phương án xử lý số xe công nói trên; thực hiện chế độ khoán chi phí sử dụng xe xe hơi khi đi công tác như chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Các đơn vị trực thuộc Bộ phải không ngừng nghỉ cập nhật, báo cáo phương án xử lý một vài cơ sở làm việc không còn nhu cầu sử dụng sau khi đã được thi công cơ sở mới, không để bỏ trống hoặc sử dụng không đúng mục đích trụ sở.

Về công tác thanh kiểm tra nội bộ, Bộ Tài chính khẳng định sẽ theo dõi, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính. Làm rõ, xử lý trách nhiệm đối có cá nhân, tổ chức vi phạm gây thất thoát, lãng phí.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đấy để so sánh toàn bộ giá của một vài căn hộ bình thạnh