Thương hiệu Viettel được định giá 2,569 tỷ USD, có giá trị nhất Việt Nam