Thị trường chứng khoán luôn biết ơn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải