The Ori Garden và dấu ấn nổi bật thu hút khách mua nhà