SHB được vinh danh trong top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2017