Sau vụ Khaisilk và mỹ phẩm 11 tỷ đồng: “Người tiêu dùng VN quá hiền”