Phòng làm việc của Bộ trưởng chỉ được tối đa 50m2

Đối có 4 chức danh lãnh đạo cao nhất là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội được bố trí chỗ làm việc theo đề nghị công tác…

phong lam viec cua bo truong chi duoc toi da 50m2 hinh anh 1

Một người giữ nhiều chức danh thì ứng dụng theo quy mô của chức danh có nguyên tắc, định mức sử dụng cao nhất (ảnh minh họa).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định nguyên tắc, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở vận hành sự nghiệp.

Theo đây, quy mô làm việc của 1 vài chức danh ở cơ quan, tổ chức, đơn vị là quy mô sử dụng được xác định cho 1 chỗ làm việc. Một người giữ nhiều chức danh thì ứng dụng theo quy mô của chức danh có nguyên tắc, định mức sử dụng cao nhất.

Diện tích làm việc của các chức danh quy định tại Nghị định này là diện tích tối đa. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, bố trí sử dụng căn cứ tính chất công việc của chức danh, nhu cầu sử dụng, khả năng của ngân sách nhà nước, quỹ nhà đất hiện có và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để chọn lọc cho thích hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Tổng quy mô làm việc của 1 vài chức danh được xác định trên cơ sở biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo định hướng biên chế, số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) ở thời điểm xác định.

Nghị định quy định cụ thể nguyên tắc, định mức sử dụng quy mô làm việc của 1 vài chức danh thuộc Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Trong đây, đối có 4 chức danh lãnh đạo cao nhất là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội được bố trí chỗ làm việc theo đề nghị công tác.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng…được bố trí tối đa 60m2/người.

Các Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng 1 vài Ban Đảng, Bộ trưởng…được bố trí tối đa 50m2/người.

Cấp thứ trưởng và tương đương được bố trí tối đa 40m2/người.

Bí thư, Chủ tịch 1 vài tỉnh thành được bố trí tối đa 50m2/người, cấp phó là 40m2/người.

Một số 1 vài chức danh khác ở Trung ương, địa phương như giám đốc sở, trưởng phó ban…được bố trí dao động từ 12 – 30m2/người.

Đối có cấp huyện, quy mô tối đa cho 1 chỗ làm việc là 25m2/người có chức danh: Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND cấp huyện, 1 vài chức danh tương đương và 1 vài chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 – 0,9; quy mô tối đa cho 1 chỗ làm việc là 15m2/người đối có Phó bí thư, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch UBND cấp huyện, 1 vài chức danh tương đương và 1 vài chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 – dưới 0,7.

Đối có chức danh: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện, 1 vài chức danh tương đương và 1 vài chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,6 quy mô tối đa cho 1 chỗ làm việc từ 7 – 12m2/người.

Với cấp xã, quy mô tối đa cho 1 chỗ làm việc là 15m2/người có chức danh Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch UBND và 1 vài chức danh tương đương.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn