Những sự cố gặp phải khi sử dụng bình giả và cách phân biệt