Ngày Thần Tài: 80% lượng người đến mua vàng, chỉ 20% tới bán