Ngân hàng Sacombank không thiệt hại trong vụ ông Trầm Bê bị bắt