Muốn giàu hơn trong năm 2018, hãy bỏ ngay những thói quen này