Mâu thuẫn lợi ích, cải tạo chung cư cũ bế tắc suốt 1 thập kỷ