Khi lãnh đạo doanh nghiệp chớp thời cơ… “lướt sóng” cổ phiếu