Khánh thành bệnh viện Vinmec tại Sài Gòn gần Căn hộ Masteri An Phú