Infographic: Thử tên lửa, Triều Tiên đổ 2 năm lương thực xuống biển