Hơn 1,2 tỷ đồng của hai công ty bất động sản đến với bệnh viện Nhi Đồng II