Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La: Mở ra nhiều cơ hội mới