Hết “quả ngọt” từ U23, bầu Đức đón kết quả kinh doanh tích cực