Hết hoành tráng: Sếp lớn tập đoàn khó “hạ cánh an toàn”