Giới siêu giàu thường rủ nhau đi đâu để đón chào năm mới?