Giá xăng có tăng trong kì điều chỉnh cuối cùng của năm 2017?