Giá heo giảm, cổ phiếu ngành chăn nuôi “nhảy múa” theo