Condotel Intercontinental Phú Quốc và tiềm lực tăng giá