“Chiếc bánh” phái sinh đang mang lợi về cho công ty chứng khoán nào?