Chán làm giày thường, thợ người Ý dùng vàng 24k để làm giày cho giới siêu giàu