Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ký văn bản kêu khó về tự chủ tài chính