Thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước thu về hơn 25.000 tỷ đồng