PTTg “thúc” Bộ Công Thương hoàn thiện phương án điều chính giá điện

(Canhosunwahpearl.edu.vn) PTTg Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương đã đi vào hoạt động phương án điều chỉnh giá điện trình Chính phủ quyết định. Trường hợp cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể.

pttg “thuc” bo cong thuong hoan thien phuong an dieu chinh gia dien hinh anh 1

Bộ Công thương chủ trì phối hợp có Bộ Tài chính tiếp tục điều hành giá xăng dầu trong nước

Trong bản mở bán kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá ở cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 13.10.2017 mới được mở bán 1 vàih đấy ít phút, Phó Thủ tướng nhận định, công tác chỉ đạo điều hành giá 9 tháng đầu năm 2017 đã có sự phối hợp điều hành nghiêm ngặt và chủ động giữa 1 vài Bộ, ngành, địa phương dưới sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Ban Chỉ đạo điều hành giá, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tiên liệu đã được 1 vài Bộ, ngành tăng cường chú trọng, trên cơ sở đây đã điều hành giá sát có kịch bản tiên liệu nhằm đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân được kiểm soát, tạo dư địa thuận lợi cho việc điều hành giá 1 số mặt hàng nhà nước còn quản lý. Kết quả cụ thể: CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2017 tăng 3,79% so có cộng kỳ năm trước. CPI tháng 9 năm 2017 so có tháng 12 năm 2016 chỉ tăng 1,83%. Lạm phát căn bản bình quân 9 tháng đầu năm 2017 chỉ tăng 1,45%, thấp hơn so có mục tiêu kế hoạch cả năm (trong dao động 1,6% – 1,8%).

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm cho thấy về căn bản lạm phát năm 2017 có nhiều khả năng đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra ở mức dưới 4%. Tuy nhiên, từ nay tới cuối năm vẫn còn 1 số nhân tố tác động lên mặt bằng giá như sức ép tăng giá của 1 số mặt hàng nguyên, nhiên, chất liệu trong thời điểm cuối năm, nhu cầu hàng hóa tăng lên để sản xuất, dự trữ hàng hóa phục vụ 1 vài dịp lễ, Tết và tình hình phức tạp của thiên tai, thời tiết.

Từ đấy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách bán hàng tiền tệ linh hoạt, phối hợp nghiêm ngặt có chính sách bán hàng tài khóa để chắc chắn mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Tính toán điều hành tăng trưởng tín dụng theo khả năng hấp thụ của nền kinh tế để vừa hỗ trợ tăng trưởng nhưng không tạo lạm phát kỳ vọng cho năm 2018, giữ ổn định lạm phát căn bản trong dao động 1,6%. Thực hiện đồng bộ 1 vài biện pháp để ổn định tỷ giá và phân khúc ngoại tệ.

Căn cứ diễn biến lạm phát để tìm hiểu 1 vài biện pháp điều hành lãi suất huy động, nhất là lãi suất cho vay theo hướng bám sát diễn biến phân khúc và hỗ trợ cho tăng trưởng, tranh thủ điều kiện thuận lợi để giảm lãi suất nếu có thể.

pttg “thuc” bo cong thuong hoan thien phuong an dieu chinh gia dien hinh anh 2

Trường hợp cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể

Về giá điện, Bộ Công Thương cần khẩn trương đã đi vào hoạt động phương án điều chỉnh giá điện trình Chính phủ quyết định. Trường hợp cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể, đồng thời kết hợp đồng bộ có 1 vài biện pháp hỗ trợ tăng trưởng khác để bù đắp cho mức giảm tốc độ tăng GDP tương ứng.

Với giá xăng dầu, Bộ Công thương chủ trì phối hợp có Bộ Tài chính tiếp tục điều hành giá xăng dầu trong nước theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ, sử dụng Quỹ bình ổn giá có liều lượng phù hợp giúp kiểm soát mặt bằng giá chung, nhất là trong 1 vài thời điểm cận lễ, Tết hoặc 1 vài thời điểm mà giá xăng dầu đã tăng nhiều kỳ liên tục để tránh ảnh hưởng đến kỳ vọng về lạm phát.

Ngoài ra, Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định ở Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11.11.2016 và Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26.6.2017 về quản lý giá sữa và thực phẩm tính năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hướng dẫn 1 vài Sở, ngành ở địa phương tiếp nhận và giám sát việc kê khai giá sữa, không để xảy ra biến động bất thường trên phân khúc nhất là dịp lễ, Tết.

Trong khi đây, Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ sớm tính toán, phối hợp có Bộ Tài chính để đàm phán, điều chỉnh giảm giá dịch vụ BOT ở 1 vài trạm đã quyết toán theo qui định và chủ trương ưu tiên giảm giá hơn giảm thời gian thu có mục tiêu giảm giá dịch vụ BOT đối có ít nhất 50% số trạm đã quyết toán trong năm 2017.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn